نام کاربري:

کلمه عبور:


تست سامانه
یک پیام برای خود ارسال کنید

بسته های پیشنهادیلیست امکانات پنل ها و بسته های پیشنهادی

 • کاربری حرفه ای پیامک صوتی
 • 350,000

  ریال / مادام العمر

 • ارسال پیامک صوتی تکی و انبوه  
 • ارسال از دفترچه و فایل اکسل  
 • ارسال پیامک صوتی منطقه ای  
 • ارسال پیامک صوتی به ایرانسل  
 • پیامک صوتی با تفکیک جنسیت  
 • ارسال به بانک مشاغل  
 • ارسال پیامک صوتی محله ای  
 • ارسال پیامک صوتی به خط ثابت  
 • وب سرویس پیامک صوتی  
 • ایجاد کاربری پیامک صوتی  
 • ایجادنمایندگی پیامک صوتی  
 • امکان ارسال پیامک  
 • ارسال پیام به خطوط بلک لیست  
 • تعرفه هرثانیه پیامک صوتی  
 • تعرفه هر پیامک  
 • نمایندگی نقره ای پیامک صوتی
 • 1,990,000

  ریال / مادام العمر

 • ارسال پیامک صوتی تکی و انبوه  
 • ارسال از دفترچه و فایل اکسل  
 • ارسال پیامک صوتی منطقه ای  
 • ارسال پیامک صوتی به ایرانسل  
 • پیامک صوتی با تفکیک جنسیت  
 • ارسال به بانک مشاغل  
 • ارسال پیامک صوتی محله ای  
 • ارسال پیامک صوتی به خط ثابت  
 • وب سرویس پیامک صوتی  
 • ایجاد کاربری پیامک صوتی  
 • ایجادنمایندگی پیامک صوتی  
 • امکان ارسال پیامک  
 • ارسال پیام به خطوط بلک لیست  
 • تعرفه هرثانیه پیامک صوتی  
 • تعرفه هر پیامک  
 • نمایندگی طلایی پیامک صوتی
 • 3,990,000

  ریال / مادام العمر

 • ارسال پیامک صوتی تکی و انبوه  
 • ارسال از دفترچه و فایل اکسل  
 • ارسال پیامک صوتی منطقه ای  
 • ارسال پیامک صوتی به ایرانسل  
 • پیامک صوتی با تفکیک جنسیت  
 • ارسال به بانک مشاغل  
 • ارسال پیامک صوتی محله ای  
 • ارسال پیامک صوتی به خط ثابت  
 • وب سرویس پیامک صوتی  
 • ایجاد کاربری پیامک صوتی  
 • ایجادنمایندگی پیامک صوتی  
 • امکان ارسال پیامک  
 • ارسال پیام به خطوط بلک لیست  
 • تعرفه هرثانیه پیامک صوتی  
 • تعرفه هر پیامک  
 • نمایندگی ارشد
 • 5,200,000

  ریال / مادام العمر

 • ارسال پیامک صوتی تکی و انبوه  
 • ارسال از دفترچه و فایل اکسل  
 • ارسال پیامک صوتی منطقه ای  
 • ارسال پیامک صوتی به ایرانسل  
 • پیامک صوتی با تفکیک جنسیت  
 • ارسال به بانک مشاغل  
 • ارسال پیامک صوتی محله ای  
 • ارسال پیامک صوتی به خط ثابت  
 • وب سرویس پیامک صوتی  
 • ایجاد کاربری پیامک صوتی  
 • ایجادنمایندگی پیامک صوتی  
 • امکان ارسال پیامک  
 • ارسال پیام به خطوط بلک لیست  
 • تعرفه هرثانیه پیامک صوتی  
 • تعرفه هر پیامک  

چرا سامانه پیامک صوتی ما ؟
ما بهترین ها را برای شما به ارمغان می آوریم

1
همکاری همزمان و دریافت خدمات از هردو اپراتور فعال پیامک ( نمایندگی ) صوتی کشور
2
مجهزترین سامانه ارسال پیامک (نمایندگی ) صوتی ( پنل صوتی ) در ایران
3
هزینه تمام شده مناسب تر نسبت به سایر رقبا برای هر پیامک صوتی
4
ارایه سامانه پیامک صوتی بصورت دائمی وعدم دریافت هزینه تمدیدسالیانه
5
عدم دریافت هزینه از نمایندگان بابت فروش پنل های پیامک صوتی
6
اعلام هزینه های نهایی وعدم دریافت هرگونه وجهی بابت گارانتی و...
1265325417

ارسال پیام کوتاه

11735642

ارسال پیام صوتی

14730

کاربر

1345

نماینده