مشخصات و اعضای شرکت نوین سامانه برترایران
برترین ارایه دهنده خدمات پیامک صوتی در ایران :

صابرقیاسی

مهندس صابر قیاسی

سمت : مدیرعامل شرکت

تلفن داخلی : 106

تلفن مستقیم : 48425002

عماد سلیمی

مهندس عماد سلیمی

سمت : مدیریت واحد فنی

تلفن داخلی :105

تلفن مستقیم : 48426040

میترا همایی

مهندس میترا همایی

سمت : مدیریت واحد فروش

تلفن داخلی :101

تلفن مستقیم : 48427480

مهرشاد درزی

مهندس مهرشاد درزی

سمت : مدیریت  واحد وب و برنامه نویسی سامانه

داخلی: 104

شیما آرال

شیما آرال

سمت : کارشناس واحد فروش پیامک صوتی

داخلی : 103

سعید هاشمیان

سعید هاشمیان

سمت : کارشناس فروش واحد پیامک

داخلی : 102

شیما آرال

مهدیه علیخانی

سمت : امور نمایندگان

داخلی :107

سعید ناصری

مهندس سعید ناصری

سمت : امور کاربران و واگذاری خطوط

داخلی 111

علی صالحی شمس

مهندس علی صالحی شمس

سمت :مدیریت اجرایی شرکت

داخلی 112

علی صالحی شمس

حامد خاکسار

سمت : کارشناس واحد پشتیبانی

داخلی 104