اپراتور پیامک صوتی:

نوین سامانه برترایران این افتخار را داراست که به عنوان یک اپراتور پیامک صوتی فعال درسطح کشور به کلیه نمایندگان وکاربران خود خدمت رسانی کند و با تلاش های شبانه روزی خود باعث پیشرفت وبهبود درکسب وکارآنهاشود.

اپراتور پیامک صوتی

به طورکلی درسطح کشور چندین اپراتورپیامک صوتی فعال وجود دارند که بقیه شرکت ها برای ارسال پیامک صوتی های خود با آن ها یابه صورت نمایندگی مستقیم ویا ازطریق وب سرویس همکاری می کنند.

1-نمایندگی مستقیم ودریافت پنل نمایندگی پیامک صوتی :

دراین روش تمامی اپراتورهای پیامک صوتی بجز(نوین سامانه برترایران) بابت ایجاد فروش هر زیرمجموعه از نماینده هزینه ای را دریافت می کنند ، که این خود باعث نارضایتی نمایندگان محترم می شود ، چرا که مقدار زیادی ازسود و درآمد آنها بایستی به اپراتور پیامک صوتی پرداخت شود اما درنوین سامانه برترایران هیچ وجهی بابت فروش پنل ها از نمایندگان محترم دریافت نمی گردد.

2-نماینده غیرمستقیم :

نماینده غیرمستقیم یا همان استفاده از API و وب سرویس است. دراین روش نمایندگی که توسط همه اپراتورها ارایه می گردد ، نماینده محترم سامانه خودرابایستی به سامانه اپراتور ارایه دهنده خدمات پیامک صوتی بااستفاده از API و یا وب سرویس وصل کند.
ازجمله مزیت های این روش به این مهم می توان اشاره کرد:
که شما صاحب سورس سامانه پیامک صوتی خود هستید و صاحب اختیار تمام آن<< پس می توانید هرموقع که خواستید امکاناتی رابه آن اضافه کنید و یا تغیراتی را درآن اعمال کنید>>
اما بایستی این را نیز در نظر داشته باشید درصورتی که دارای یک سورس و درگاه مستقل باشید باید دارای یک تیم برنامه نویسی قوی ، یک سرورقدرتمند و یک مشاور مسلط به تمامی قسمت های پیامک صوتی باشید تا درصورتی که هرگونه خطایی رخ داد هرچه سریعتر و بدون فوت وقت برطرف گردد.
تیم برنامه نویس نوین سامانه برترایران  حاضر به همکاری با تمامی عزیزانی است که قصد دارند درعرصه خدمات پیامک صوتی به رقابت بپردازند.

با ما در تماس باشید
نوین سامانه برترایران مجری وارایه دهنده خدمات پیامک صوتی