قیمت خطوط از اپراتور های پیام کوتاه

قیمت خطوط اپراتور با پیش شماره 1000

ردیف

شماره

قيمت ويژه كاربران

قیمت ویژه نمایندگان

1

14رقمی سفارشي

30.000

25000

2

14 رقمی معمولی

20000

15000

3

13 رقمی سفارشي

55000

50000

4

13 رقمی معمولی

35000

30000

5

12 رقمی سفارشي

110000

100000

6

12 رقمی معمولی

65000

60000

6

11 رقمی سفارشي

 220000

    200000

7

11 رقمی معمولی

110000

105000

8

10 رقمی سفارشي

290000

280000

9

10 رقمی معمولی

150000

140000

10

9 رقمی سفارشي

360000

350000

11

9 رقمی معمولی

195000

185000

12

8 رقمی سفارشي

500000

490000

12

8 رقمی معمولي

280000

265000

 

قیمت خطوط اپراتور با پیش شماره 2000

 

ردیف

شماره

قيمت ويژه كاربران

قیمت ویژه نمایندگان

1

12رقمي

180000

170000

2

11 رقمی

220000

215000

3

10 رقمی

335000

330000

4

9 رقمی

635000

625000

5

8 رقمی

1200000

1180000

قیمت خطوط اپراتور 3000

 

ردیف

شماره

قيمت ويژه كاربران

قیمت ویژه نمایندگان

1

14 رقمی

15000

10000

2

12 رقمی

70.000

60.000

3

10 رقمی

90000

80000

4

9 رقمی

استعلام

استعلام

5

8 رقمی

استعلام

استعلام

قيمت خطوط اپراتور 5000

 

ردیف

شماره

قيمت كاربران

قیمت نمایندگان

 

1

14 رقمی

10000

5000

 

2

13 رقمی

20000

15000

 

3

12 رقمی

40000

35000

 

4

11 رقمی

50000

45000

 

5

10 رقمی

70000

60000

 

6

9 رقمی غیررند

120000

110.000

 

7

9رقمی رند

220000

200000

 

8

8 رقمی غیر رند

300000

280000

 
 9

8رقمی رند

380000

360000

 

 

*تمامی قیمت ها به تومان میباشند.