تعرفه متغیر ارسال پیامک

                                  میزان شارژ برحسب (ریال)

       تعرفه ارسال   

100.000 تا 500.000

130

500.001 تا 1.000.000

125

1.000.001 تا 4.000.000

120

4.000.001 تا 10.000.000

115

10.000.001 تا 20.000.000

110

20.000.001 تا 40.000.000

105

40.000.001 تا 80.000.000

100

80.000.001 تا 100.000.000

95

100.000.001 به بالا

90

 نمایندگان و کاربران گرامی میتوانند با مذاکره تعرفه خود را به صورت ثابت در یکی از پله ای بالا نگه دارند.جهت راهنمایی های بیشتر با واحد فروش تماس حاصل فرمایید.