توضیحات پروژه

ارسال پیامک صوتی براساس کدپستی:

اگر قصد داشته باشید که پیامک صوتی خود را تفکیک کرده و مخاطبان خاص تری نسبت به ارسال منطقه ای دارید میتوانید از ارسال پیامک صوتی به تفکیک کدپستی استفاده کنید.دقت داشته باشید که دو نوع ارسال در کدپستی وجود دارد:1- کدپستی ایرانسل2-کدپستی همراه اولپیامک صوتی ایرانسلدرارسال پیامک صوتی  از طریق کدپستی ایرانسل میتوانید تفکیک جنسیت نیز قائل شوید و ازبین هزاران آقا و خانم مخاطبان خود را مشخص کنید.در این روش پس از وارد کردن 5 رقم ابتدایی کد پستی منطقه مورد نظر میتوانید مخاطبان آن منطقه را اضافه کنید. همچنین میتوانید برای ارسال پیامک صوتی براساس کدپستی خیابانها رقم های بیشتری به 5 رقم ابتدایی کد پستی اضافه فرمایید. پیامک صوتی از طریق کدپستی نیز یکی از محبوب ترین نوع پیامک صوتی است که در نوین سامانه برترایران فراهم گردیده تا کاربران و نمایندگان محترم از آن استفاده کنند.

"نوین سامانه برترایران مجری و پیشگام در عرصه پیامک صوتی"

اطلاعات بیشتر
جزئیات بیشتر
نام پیامک صوتی کدپستی تاریخ 09 د 1393 دسته بندی ها امکانات نویسنده admin
دیدن سایت